กิจกรรมที่ สร้างพัฒนาการเด็ก ในวัยต่าง ๆ ที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญ

การ สร้างพัฒนาการเด็ก ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะเด็กในแต่ละวัยจะมีการเรียนรู้ และมีความสนใจที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการหากิจกรรมที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยการพัฒนาเด็กแต่ละวัยก็มีดังนี้

สร้างพัฒนาการเด็ก วัย 6-7 ปี

เด็กในวัยนี้จะเริ่มเข้าใจอะไรได้ดี อีกทั้งมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น แต่ยังไม่มีสมาธิกับสิ่งต่าง ๆ ได้ยาวเพราะไม่ชอบอยู่นิ่ง คล้าย ๆ กับเป็นไฮเปอร์หากเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานานควรแบ่งให้ทำเป็นช่วง ๆ โดยกิจกรรมที่แนะนำก็อย่างเช่น งานศิลปะที่ไม่ซับซ้อน ที่สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ๆ ไปพร้อมกันเช่น การตัด แปะ พับ รวมไปถึงการสอนให้รู้จักดนตรี เพราะจะเริ่มแยกแยะเสียงจากเครื่องเล่นได้แล้ว

สร้างพัฒนาการเด็ก วัย 8 ปี

เด็กวัยนี้จะมีสมาธิทำอะไรนาน ๆ ได้มากขึ้น และมักจะมีคำถามมากมายให้เราต้องตอบ การหากิจกรรมให้ทำก็ควรสังเกตว่าเด็กชอบอะไรถามอะไรมากเป็นพิเศษ เช่น หากเขาชอบอ่านการ์ตูน ฟังนิทาน ก็ลองชวนเขาไปหาซื้อหนังสือเมื่อเขาอ่านแล้วก็ลองให้เขาเล่าให้เราฟัง หรือชวนคุยเรื่องที่เขาอ่าน เขาจะพัฒนาทั้งการ ใช้ภาษา ทั้งการอ่าน และถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีขึ้น

สร้างพัฒนาการ เด็กวัย 9 ปี

เด็กวัยนี้จะมีเหตุผล และแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองดีขึ้น ต้องการอิสระในการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง มีพัฒนาการทางอารมณ์ชัดเจน ดังนั้นควรให้เขาเลือกทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบเอง หากเราเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ควรอธิบายสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลว่าเพราะอะไร รวมไปถึงควรส่งเสริมให้ออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และพยายามสอนเรื่องพฤติกรรมแบบไหนที่ไม่ควรทำ

สร้างพัฒนาการเด็ก วัย 10 ปี

เด็กในวัยนี้นอกจากจะแก้ปัญหาต่าง ๆ มีเหตุผล และความคิดมากขึ้นแล้ว ยังเริ่มตัดสินใจด้วยตัวเองได้ในหลายเรื่อง กิจกรรมที่ควรให้เด็กทำง่าย ๆ ก็คือ ฝึกให้เขาลองช่วยงานบ้านที่เขาสามารถทำได้ ฝึกทำอาหารง่าย (เช่นเมนูไข่) เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการแก้ปัญหาบางอย่าง หากเป็นกิจกรรมนอกบ้างก็ให้เขาเลือกเอง โดยเราต้องมองถึงความเหมาะสมด้วยเช่นกัน

สร้างพัฒนาการเด็ก วัย 11-12 ปี

เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพราะใกล้สู่ช่วงวัยรุ่น เด็กจะให้ความสำคัญกับเพื่อน มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ผู้ที่เป็นพ่อแม่ต้องเข้าใจหากเขาให้ความสำคัญกับเราน้อยลง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นควรให้เขาได้ใช้เวลากับเพื่อนแบบที่เขาอยากใช้ แต่ควรอยู่ในสายตาของเรา กิจกรรมที่แนะนำก็คือการออกท่องเที่ยวทริปสั้นที่ไปกันหลาย ๆ ครอบครัว เพราะนอกจากเด็กจะได้สนุกกับเพื่อแล้ว การมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอื่น ยังฝึกการวางตัวเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ ที่เป็นการพัฒนาการเข้าสังคมได้โดยตรง

แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็กในวัยไหนหากต้องการใหทำกิจกรรมต่าง ๆ ควรให้เด็กทำอย่างมีความสุข สมัครใจ ไม่ควรบังคับ กดดันให้ทำ และต้องทำให้ได้ เพียงเท่านี้ก็จะ สร้างพัฒนาการเด็ก ได้อย่างสมวัย และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างแน่นอน