ประสิทธิภาพในการนอนหลับเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

การนอนหลับถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมด เช่น คนเรามีอายุขัยอยู่ที่ประมาณ 80 ปี จะใช้เวลานอนทั้งหมดรวมกันไปประมาณ 30 ปี ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมาก ๆ ดังนั้นการนอนที่ดีคุณภาพ จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในช่วงเวลาที่ตื่นในแต่ละวัน โดยการนอนที่ดี ไม่ได้จำกัดเฉพาะจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการนอนหลับต่อวันเพียงเท่านั้น แต่การนอนที่ดีควรจะต้องมีคุณภาพ เพื่อให้ท่านมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงระหว่างวันด้วย

ตรวจการนอนหลับ เช็คปัญหาการนอนหลับ ด้วย Sleep Test

การตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) คือรูปแบบการตรวจเช็ครูปแบบใหม่ เพื่อที่จะทำการติดตามผล และตรวจเช็คประสิทธิภาพต่าง ๆ ของการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ว่าระบบดังกล่าวปกติหรือเปล่า โดยจะเป็นในช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังนอนหลัง ผลการตรวจจะช่วยในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ และจะทำการประเมินระดับความรุนแรงของโรคต่าง ๆ ที่มีผลจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพโดยตรง เช่น โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่าง ๆ ภายในร่างกาย และรวมไปถึงการตรวจสอบ พฤติกรรมที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้ออกมาผ่านการตรวจด้วยระบบ Sleep Test จะนำเอามาพิจารณา และวางแผน รวมไปถึงติดตามอาการรักษาต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

เมื่อไหร่ ที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test มากที่สุด

  • เมื่อสังเกตว่ามีการนอนกรนดังที่ผิดปกติ
  • มีความรู้สึกง่วงนอนในตอนกลางวันมากผิดปกติ ทั้งที่นอนอย่างเต็มที่ และเพียงพอแล้ว
  • มักจะสะดุ้งขึ้นมากลางดึก และหายใจเหนื่อยกว่าปกติในตอนกลางคืน สงสัยว่าระบบหายใจจะหยุดทำงานในขณะนอนหลับ
  • มีคนรอบตัวสังเกตถึงความผิดปกติของพฤติกรรมในระหว่างการนอนหลับ เช่น นอนขากระตุก กัดฟัน ละเมอ

เมื่อพบเจอกับอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวขาญ เพื่อทำการตรวจ และประเมินผล เพื่อที่จะทำให้ประเมินความผิดปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้นมาที่ผิดปกติของการนอนหลับ

ปัจจุบันการตรวจการนอนหลับ หรือ Sleep Test ถือเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย โดยที่เป็นการตรวจตามมาตรฐานสากล ที่ใช้สำหรับในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับได้อย่างแม่นยำ และปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ไม่รู้สึกตัวอย่าง โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ ชนิด อุดกั้น ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากมาย และรวมไปถึงการกระตุกของกล้ามเนื้อต่าง ๆ และพฤติกรรมการนอนที่ผิดปกติ ที่สามารถนำไปวินิจฉัย และติดตามอาการ ของโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างแม่นยำ และละเอียด