ทำประกันชั้น 3 หรือ 3+ แบบไหนดีกว่ากัน?

การเลือกทำประกันรถยนต์ อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ใครหลายคนตัดสินใจยาก เพราะความแตกต่าง และความคุ้มค่าที่ไม่เหมือนกันระหว่างประกันแต่ละชั้น ซึ่งการใช้งานก็จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของการขับขี่ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีประกันบางชนิด ที่ให้ความคุ้มครอง ที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก จะต่างก็แค่รายละเอียดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ประกันชั้น 3 กับ ประกันชั้น 3+ ก็มีข้อแตกต่างกัน โดยคนที่อยากจะประหยัดงบ คงอยากรู้ว่าจริง ๆ แล้ว ประกัน 2 ตัวนี้ต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะได้รู้ และเข้าใจ ทำให้ตัดสินใจในการเลือกทำประกันให้เหมาะสมกันได้

ประกันชั้น 3 ให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

  • ค่าซ่อมแก่คู่กรณี
  • คุ้มครองต่อชีวิต และร่างกายบุคคลภายนอกหรือของคู่กรณี หากเสียชีวิตบริษัทประกันจะชดใช้ให้ตามวงเงินที
  • กรมธรรม์ระบุไว้หรือไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อคน
  • คุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหาย เช่น รถยนต์ของคู่กรณี
  • ไม่ครอบคลุมกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ หรืออุบัติภัยทางธรรมชาติอื่น ๆ

ประกันชั้น 3 พลัส ให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

ความคุ้มครองของประกันภัยชั้น 3 พลัสนั้น รู้หรือไม่ว่าคล้ายคลึงกับประกันชั้น 1 แต่จะให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอก จากกรณีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนโดยไม่คาดคิด
คุ้มครองรถที่เอาประกันตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากกรณีรถชนรถเท่านั้น
หากรถที่เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) จำนวน 2,000 บาทต่อครั้ง (แต่บริษัทประกันบางแห่งจะไม่เรียกเก็บค่าส่วนแรก โดยจะไปเพิ่มราคาเบี้ยประกันรถแทน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท)

ความแตกต่างระหว่างประกันชั้น 3 และชั้น 3 พลัส

สำหรับความแตกต่างที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะตัว ระหว่างประกันชั้น 3 และประกันรถชั้น 3+ นั้นแทบจะไม่แตกต่างอะไรกันเลย ถ้าหากไม่ได้ลงลึกไปถึงรายละเอียด เพราะมีจุดที่เป็นข้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ที่อยู่ในรายละเอียดยิบย่อยเพียงเท่านั้น เพราะข้อกำหนดของการคุ้มครองในรถยนต์ชั้น 3+ นั้น เรียกได้ว่าเหมือนกับประกันชั้น 3 ทุกอย่าง เพียงแต่ประกันรถชั้น 3+ จะเพิ่มเติมความคุ้มครองในส่วนของรถคันที่เอาประกันหรือคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันด้วย ขณะที่ประกันชั้น 3 จะคุ้มครองแค่ส่วนของคู่กรณีเท่านั้น

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองภายในสัญญาของรถยนต์ที่ทำประกันของประกันรถชั้น 3+ เอาไว้ ก็มีข้อจำกัดที่เป็นจุดที่ทำให้เป็นตัวกำหนดในการตัดสินใจ นั่นก็คือในเรื่องของด้านวงเงินค่าซ่อมคือจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 – 200,000 บาท และจะคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบรถชนกันเท่านั้น ไม่รวมอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีหรืออื่น ๆ